Waardering krijgen of geven: een heerlijk gevoel

Vertel jij wel eens aan je partner wat je zo goed, mooi, slim en grappig aan hem of haar vindt? Waarderingen uitspreken is belangrijk voor je relatie.

Misschien herken je dit: je komt de woonkamer binnen waar je partner bezig is geweest om op te ruimen, maar je ziet dat er nog een vuil kopje op tafel staat. Je eerste reactie kan zijn om dit meteen te zeggen, zonder op te merken dat het er zo opgeruimd uitziet. Dit kan bij sommige partners een gevoel oproepen dat het toch nooit goed genoeg is. 

Als je vaker aan de ander vertelt wat je zo goed, mooi, slim en grappig aan hem of haar vindt, dan merk je dat er iets verandert. Je partner zal zich veiliger gaan voelen, zal ontspannen en zal jou dan ook vaker positief benaderen. Dat je het goede in de ander ziet en benoemt, versterkt het gevoel van verbondenheid. Dit kan zelfs je relatie redden. 

Ons brein heeft de neiging zich te richten op de negatieve dingen. We merken het snel op als iets niet helemaal loopt zoals we willen. Dit gebeurt vooral als er spanning in de relatie is. 

Hoe voelt het voor jou om gewaardeerd te worden? Probeer dat heerlijke gevoel op te roepen bij jezelf en geef het aan je partner.

Er is overigens een verschil tussen een compliment en een waardering. Een compliment is: “Wat fijn dat je dat hebt gedaan” of “Wat zie je er vandaag prachtig uit”. Een waardering zegt ook nog iets over waaróm je datgene goed/fijn/mooi vindt. Dus: “Ik waardeer het dat je de woonkamer hebt opgeruimd. Ik weet dat het je moeite heeft gekost om je ertoe te zetten. Nu hoef ik het niet meer te doen. Ik voel mij nu heel relaxed en geliefd.”

Read More

Stress in je relatie

Hoe je denkt het anders te doen dan je (ruziemakende) ouders, maar je onder invloed van drukte en stress in precies dezelfde patronen belandt.

Jouw relationele blauwdruk ontstaat in de relatie met je eigen ouders, verzorgers, broertjes en zusjes: dat zijn je hechtingsfiguren. Wat er vroeger binnenshuis gebeurde sla je onbewust op je eigen harde schijf op: over hoe je communiceert met je liefsten, hoe er bij stress wordt gehandeld, hoe je ruzie maakt en hoe je liefhebt. 

En in mijn geval bij drukte of stress: hoe ik ‘uitcheck’, mijn eigen gang ga en vergeet dat ik actief moet zijn om verbinding te behouden. Niet echt gezellig dus. Sorry liefste! Maar wel menselijk. Als dit te lang duurt, wordt het echter wel erg ongezellig.

Het herkennen van je gedrag bij stress in relaties, is de basis om het als signaal op te pakken en je gedrag aan te passen. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor hoe jij je gedraagt bij stress. Ik vlucht dus, maar kan ook af en toe vechten hoor. Dat is ook niet charmant. Een gesprek op die momenten aangaan is niet bevorderlijk voor je relatie, weet ik uit ervaring. Dus tel tot 10………of 100; in ieder geval: word bij stress eerst zelf rustig. Deze tip geldt ook nog steeds voor mijzelf.

Wat doe jij in het contact met je partner bij drukte of stress?

Tijdens onze trainingen is hier zeker aandacht voor. Het is de eerste stap om liefdevol, ontspannen en veilig met elkaar in contact te blijven.

Imke Cremers

Read More

Start Right, Stay Connected

Romantiek is niet aan mij besteed en toch ben ik de motor van een stichting die streeft naar meer liefdevolle relaties. Het is heel simpel: ik gun jullie allen blijvende liefde en heel veel lol op jullie gezamenlijke levensreis. Bovenal gun ik ieder kind een fijn stel ouders die weten hoe je je relatie als partners en als ouders op een liefdevolle en veilige manier vorm kan geven; ook als het even tegenzit. Dan hebben de kinderen niet alleen draagkrachtige ouders, het warme nest dat ik ze gun, maar ook het goede voorbeeld. Ik heb dan ook met liefde meegewerkt aan de vertaling van de internationale training ‘Start Right, Stay Connected’. Deze training is ontwikkeld in Amerika en inmiddels aangescherpt op basis van jarenlange internationale ervaring en actuele kennis op het gebied van relaties. Dit is de basis van het aanbod van Stichting Gezonde Relaties Nederland. Onderzoek heeft uitgewezen dat stellen die vroeg in hun relatie een relatietraining volgen meer tevredenheid in hun relatie ervaren en minder snel scheiden. Ik gun dan ook ieder stel in Nederland de kennis en vaardigheden zoals aangereikt in deze training.

Het kan echter lastig zijn om je partner te porren om mee te gaan. Mijn man moest ook even slikken toen ik voorstelde om een heel weekend een relatietraining te volgen. Achteraf was hij er heel blij mee. Maar voor diegenen die er niet in slagen om hun partner zover te krijgen, creëren wij nu ook een workshop voor individuen. En trouwens: de aangereikte vaardigheden zijn in alle relaties toe te passen.

Dus volg onze website en sociale media voor nieuws en nieuwe trainingsdata. 

Imke Cremers

Read More