september 10, 2021

Een scheiding

by Gezonderelaties in blog

Na tien jaar verkering waarvan ruim vijf getrouwd, twee kleine kinderen, wonend in het buitenland, stevige heimwee (ik) en grote zorgen in het bedrijf (hij) was het op. Zonder professionele hulp is het moeilijk om dit als stel te overleven. 

Wij hadden geen ondersteuning en als stel hebben wij dit dus niet overleefd. De stichting Gezonde Relaties werd opgezet toen ik al midden in een scheiding zat. Waren ze maar eerder begonnen! 

En dan: uit elkaar. Verdriet, frustratie, onmacht en onbegrip. Dit was logischerwijs een zwarte periode. Gelukkig vonden we toen wel hulp en hebben we geleerd om over onszelf heen te kijken naar de kinderen. Wat was er nodig in hun belang, maar ook in ons belang? Want hoe je het ook wendt of keert, er blijft altijd een ons: we blijven verbonden door de kinderen.

We leerden om weer naar elkaar als mens te kijken (nogmaals: hadden we in de periode voor de scheiding maar een club als Gezonde Relaties gehad!) en als gescheiden stel toch samen de kinderen op te voeden. Ik in Nederland, hij in het buitenland. 

Tijdens de schoolweken zijn de kinderen bij mij, in de vakanties zijn ze bij hem. Natuurlijk is er nog pijn. Misschien verdwijnt die wel nooit. Maar er is ook veel moois. Via Teams voeren we de oudergesprekken met school. Over de zwemlessen die maar niet opschoten deelden we telefonisch onze frustratie en zelfs wordt er af en toe beeldbellend voorgelezen.

Ja, dat beeldbellen is een leuke uitvinding! Toen het eerste scoutingkamp die avond zou beginnen, hebben we met zijn vieren de tassen ingepakt: de kinderen en ik hier, hij via het telefoonscherm daar. Het overleg over een extra warm shirt en geen snoep mee liep gesmeerd!

Andersom; als de kinderen met papa op vakantie zijn, nemen ze mama via het beeldscherm mee om de vakantie-locatie te laten zien (en helpt mama hen eraan herinneren in welk rugzakvak de leesboeken te vinden zijn 😉).

Alles hierboven herlezend schieten mij de wijze woorden van mijn zwager te binnen. In de periode dat vader en ik nog zoekende waren naar onze nieuwe vorm, leerde mijn zwager me: ieder mag het ouderschap invullen op zijn eigen manier. Ik ben dankbaar dat ons dat lukt. 

Een gastblogger


Nawoord: De Relatie Bootcamp van de stichting geeft stellen vroeg in hun relatie de kennis en praktische vaardigheden om veilig en in rust met elkaar te communiceren, ook over de meest kwetsbare onderwerpen en in de meest kwetsbare tijden. De stellen krijgen de handvatten om de verbinding duurzaam en liefdevol vorm te geven als partners. Maar als een scheiding onvermijdelijk is: als ouders voor de kinderen.