PRIVACY

Stichting Gezonde Relatie Nederland hecht veel waarde aan de privacy van deelnemers en geïnteresseerden. De gegevens die je doorgeeft aan ons worden daarom passend beveiligd en strikt vertrouwelijk gebruikt en enkel voor het verlenen van informatie, de aanmelding van activiteiten en eventuele facturatie. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te versturen.

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies en Google Analytics. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gezonde Relaties Nederland.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gezonderelaties.nl of via het contactformulier op deze website.