Stichting Gezonde Relaties Nederland is een non-profit organisatie die actuele kennis aangaande relaties en de ervaring in het aanbod van preventieve relatietrainingen uit Amerika overbrengt op jonge stellen in Nederland en ketenpartners die hetzelfde beogen als wij.

Samenwerken met jonge stellen aan liefdevolle, duurzame en gezonde relaties.

Wij gaan in op de wens van jonge stellen om hun relatie blijvend liefdevol vorm te geven. Het stimuleren van gezonde relaties is ons doel. Wij willen daartoe jonge mensen, jonge ouders bereiken en hen de kennis en vaardigheden aanreiken die nodig zijn om gezonde relaties te vormen en onderhouden. De stellen die onze trainingen volgen hebben blijvend een hoge relatietevredenheid en kunnen de relatie als partners en als ouders op gezonde wijze vorm blijven geven.

Gezonde relaties leiden tot gezonde generaties.

Wij streven met een laagdrempelig aanbod naar gezonde, duurzame relaties van stellen in Nederland. Gezonde relaties zorgen voor meer tevredenheid en een vergroot welzijn van stellen. Het leidt tot een afname van (problematische) scheidingen en biedt kinderen een stabiele, veilige thuissituatie. Deze kinderen leren tijdens het opgroeien hoe een gezonde relatie vormgegeven wordt.


Onderschrijf je ons doel? Wil je bijdragen om veel jonge stellen te bereiken met dit preventieve aanbod? Ondersteun ons met een donatie of neem contact op om samen te werken.


Statutair is vastgelegd dat de stichting het algemeen nut dient en geen winstoogmerk heeft.

Stichting Gezonde Relaties Nederland – KvK: 70745137 – Bank: NL64RABO0327209682